कमर पिड़ा Kamar Pida Lyrics – Manju Nautiyal

Kamar Pida is latest garhwali song, sung by Manju Nautiyal. The music of this is composed by Rajveer Gusain.

  • Title – Kamar Pida
  • Singer & Lyricist – Manju Nautiyal
  • Music / Mixing & Recordist – Rajveer Gusain – 9997526362
  • Cameramen – Ram Kaushal
  • Poster & Video Editor – Ram Kaushal
  • Label – Manju Nautiyal Official
  • YT Manager – Ravi Maindola

ये बोई म्यारा कमर पीड़ा

रम झम बाजार कपड़ा
ये बोई म्यारा कमर पीड़ा

रम झम बाजार कपड़ा
ये बोई म्यारा कमर पीड़ा

ये बोई म्यारा….
आँहाँ ये बोई म्यारा कमर पीड़ा
तनी होंदी मसूल की पीड़ा
ये बोई म्यारा कमर पीड़ा
तनी होंदी मसूल की पीड़ा

ये बोई म्यारा….
आँहाँ ये बोई म्यारा कमर पीड़ा
तनी होंदी मसूल की पीड़ा
ये बोई म्यारा कमर पीड़ा
तनी होंदी मसूल की पीड़ा

ले घिया भौरी माणी
ले भौरी जाली माणी

ले घिया भौरी माणी
ले भौरी जाली माणी

ले भौरी…
आँहाँ ले भौरी माणी
ले घिया भौरी माणी
ये बोई म्यारा कमर पीड़ा
ताई पीड़ा भी ना जाणी

ले भौरी…
आँहाँ ले भौरी माणी
ले घिया भौरी माणी
ये बोई म्यारा कमर पीड़ा
ताई पीड़ा भी ना जाणी

ये बोई म्यारा कमर पीड़ा
ताई पीड़ा भी ना जाणी

ये बोई म्यारा कमर पीड़ा
ताई पीड़ा भी ना जाणी

ल्ये द्वारा लाई कड़ी
ल्ये द्वारा लाई कड़ी

ल्ये द्वारा लाई कड़ी
ल्ये द्वारा लाई कड़ी

ल्ये द्वारा..
ओहो ल्ये द्वारा लाई कड़ी
ल्ये द्वारा लाई कड़ी
ना उठाई घासा ग़ड़ोई
चट रे स्टको पड़ी

ल्ये द्वारा..
ओहो ल्ये द्वारा लाई कड़ी
ल्ये द्वारा लाई कड़ी
ना उठाई घासा ग़ड़ोई
चट रे स्टको पड़ी

ना उठाई घासा ग़ड़ोई
चट रे स्टको पड़ी

ना उठाई घासा ग़ड़ोई
चट रे स्टको पड़ी

ले कुटी पीसी लाई
ले कुटी पीसी लाई

ले कुटी पीसी लाई
ले कुटी पीसी लाई

ले कुटी…
हाये ले कुटी पीसी लाई
मेरो रै सटको पड़ी
यौमा दायणी बुलाई

ले कुटी…
हाये ले कुटी पीसी लाई
मेरो रै सटको पड़ी
यौमा दायणी बुलाई

मेरो रै सटको पड़ी
यौमा दायणी बुलाई

मेरो रै सटको पड़ी
यौमा दायणी बुलाई

ले डूबी जालो कांडो
ले डूबी जालो कांडो
ले डूबी…
ले डूबी जालो कांडो
मै कें हुणी दुआई
सट तू निकाल ठंडो

मै कें हुणी दुआई
सट तू निकाल ठंडो